Vlašimská Charitní s.r.o.

"Všichni mají právo na smysluplný život, i zdravotně znevýhodnění!"

logo s.r.o.

Vlašimská Charitní s.r.o. byla založena v listopadu 2022. Je dceřinou společností Charity Vlašim. Prvním podnětem k jejímu vzniku bylo najít pracovní příležitost pro kolegyně, které ze zdravotních důvodů nemohly nadále vykonávat přímou péči v terénu. Pro Charitu Vlašim pracovaly s nasazením a často i nad rámec svých pracovních povinností. Reforma, která posunula věk odchodu do starobního důchodu, a získané zdravotní obtíže přináší těmto ženám velký problém najít další pracovní uplatnění. Není záměrem pomáhat jen bývalým zaměstnancům charity. Vlašimská Charitní s.r.o. by se měla stát jednou z možností, kde najdou lidé z Vlašimska a okolí s pracovním omezením své uplatnění.

Prvním projektem je komunitní obchod Dobromysl a šicí dílna Dobrošev.


Přeskočit na obsah

  • Vlašimská Charitní s.r.o.
  • Naše projekty
  • Kontakty
  • Akce v Dobromysli